Tunezja wizy, informacje praktyczne

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Fertiggaragen aus Polen

Fertiggaragen sind Modelle, die sich bei bewussten Kunden ungebrochener Beliebtheit erfreuen. Sie gewährleisten volle Funktionalität sowie Nutzungskomfort über Jahre hinweg. Gleichzeitig sind sie eine optimale Wahl in Bezug auf die Kosten. Kaufen Sie Fertiggaragen, wenn Sie jahrelang Ruhe und Garantie für das sichere Abstellen Ihres Autos oder Motorrads oder für die sichere Aufbewahrung teurer Gartengeräte, Schreiner- und Malerwerkzeuge sowie Fahrräder haben möchten.

Paszport powinien być ważny co najmniej 3 miesiące dłużej niż data deklarowanego powrotu. Wjazd do Tunezji powinien nastąpić na podstawie paszportu nie budzącego wątpliwości co do jego autentyczności. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne dokumentu, zamazane dane osobowe, wizy czy pieczęcie mogą spowodować uciążliwą procedurę wyjaśniającą lub cofnięcie z granicy.

Obywatele polscy niezależnie od kraju, z którego rozpoczynają podróż, mogą wjeżdżać do Tunezji bez wizy tylko w ramach wyjazdów grupowych organizowanych przez biura podróży i pod warunkiem przekroczenia granicy wraz z grupą, zgodnie z listą pasażerów linii lotniczych. Powrót powinien nastąpić na tych samych zasadach.

Od obywateli polskich wymagane są wizy bez względu na kraj zamieszkania. Od turystów przekraczających indywidualnie granice – nawet z wykupionymi w biurze podróży biletami i świadczeniami w ramach wycieczki – wymagane są wizy. Dotyczy to szczególnie osób przybywających do Tunezji promem. Wizy tranzytowe wydawane są na 24 godziny w tranzycie lotniczym i 48 godzin w tranzycie lądowym. Wizy wydawane są przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne Tunezji. Maksymalny okres ważności wizy wynosi trzy miesiące. W przypadku przedłużenia pobytu należy przedstawić przedłużoną rezerwację hotelu lub zgodę osoby zapraszającej. Łączny pobyt turystyczny nie może jednak przekroczyć trzech miesięcy.

Przy wjeździe nie wymaga się biletu powrotnego ani posiadania określonej kwoty na okres pobytu.

PRZEPISY CELNE

Nie ma obowiązku deklarowania na granicy wwożonych środków płatniczych. Jest to jednak wskazane, jeśli zakłada się ewentualność wywozu niewydanych dewiz przekraczających sumę 1000 USD. Nie ma ograniczeń w wymianie dewiz na walutę miejscową. Niewydane dinary można wymienić przy wylocie na dewizy po okazaniu karty pokładowej i dowodu wymiany dewiz na dinary. Istnieje zakaz wywozu waluty tunezyjskiej.

Dozwolony jest wwóz: rzeczy osobistych, 400 szt. papierosów lub cygar, 2l alkoholu poniżej 25% i 1 l powyżej 25%, dwóch aparatów fotograficznych i 20 filmów, jednej kamery filmowej i 20 kaset.

Źródło:www.msz.gov.pl

Placówki dyplomatyczne

Jezioro Zegrzyńskie - wypoczynek blisko Warszawy - wynajem łodzi motorowych Zegrze! Wypożyczalnia, wynajem skuterów wodnych Zegrze. Wynajem łodzi motorowych bez patentu oraz skuterów wodnych nad Zagrzem - tel. 792 792 610

Ambasada RP w Tunisie

5, Impasse No 1, Rue de Cordoue, 2092 El Manar I, Tunis
tel. (+0216) 71 873 837, 71 874 843
fax. 71 872 987
e-mail:amb-pologne@email.ati.tn

Wydział konsularny
e-mail:polamba.tunis@email.ati.tn

Ambasada Republiki Tunezyjskiej w Warszawie
ul. Myśliwiecka 14, 00-459 Warszawa
tel. 628 25 86, 628 63 30
fax 621 62 95
e-mail:at.varsovie@it.com.pl